LIÊN HỆ

  • 0979.181.030
  • ‎0916.711.622
  • [email protected]
  • P.118, L.3, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, HCMC, Việt Nam

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#997 Phương Vy
good 35 phút trước
#996 Nguyễn Hoàng Liên Sơn
hỗ trợ nhiệt tình, like!! 4 giờ trước
#995 Việt Hưng
Hệ thống nhanh chóng và chính xác. Cám ơn các bạn! 5 giờ trước
#994 Thanh Huyền
wow. lần đầu tiên tôi trải nghiệm giao dịch. Quá nhanh, quá nguy hiểm!!! Cảm ơn nhiều! 6 giờ trước
#993 Hoang Minh
tot 8 giờ trước
#992 Nguyen Dung
1 click la co $ r 8 giờ trước
#991 Hoang Minh
rat nhanh va an toan 8 giờ trước
#989 Phạm Hùng Quyền
nhanh 10 giờ trước
#988 Trần Hoàng Phước
á đìu nhanh trong vòng 1 nốt nhạc! 20 giờ trước
#987 Trần Minh Quang
Nhận tiền rất nhanh 21 giờ trước
#986 Đoàn Thanh Giang
Good good 22 giờ trước
#985 Nguyễn Quốc Dũng
Bán WEX Rất nhanh chóng, hỗ trợ TPBank rất tốt. Thanks nhiều! 23 giờ trước
#983 Nguyễn Hùng Cường
Quá nhanh và nguy hiểm kaka! 1 ngày trước
#982 Hoang Vu
Nhanh, gọn quá :) 1 ngày trước
#981 CODETOT.NET
Rất ổn. 1 ngày trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 30,000,000 VCB 1,181 USDT 2 phút trước
MUA 50,000,000 VCB 40 NEO 5 phút trước
BÁN 1,000 XRP 12,114,000 CARD 6 phút trước
MUA 3,429,000 VCB 130 USDT 14 phút trước
MUA 64,394,470 VCB 4,500 XRP 14 phút trước
MUA 1,260,662 VCB 1 NEO 27 phút trước
MUA 22,517,000 VCB 2 ZEC 32 phút trước
MUA 22,517,000 VCB 890 WEX 33 phút trước
MUA 32,739,582 VCB 4 BTG 34 phút trước
MUA 9,884,550 VCB 385 USDT 40 phút trước
MUA 15,222,542 VCB 2 LTC 41 phút trước
MUA 3,576,410 VCB 0.200 ETH 46 phút trước
MUA 49,618,993 VCB 40 NEO 49 phút trước
MUA 1,776,125 VCB 120 XRP 52 phút trước
MUA 1,801,003 CARD 2 ETC 52 phút trước
BÁN 595 USDT 14,130,925 VCB 1 giờ trước
BÁN 1,992 USDT 47,406,300 VCB 1 giờ trước
BÁN 1,438 USDT 34,228,290 VCB 2 giờ trước
BÁN 0 BTC 7,438,900 ACB 2 giờ trước
BÁN 5 LTC 33,060,970 VCB 2 giờ trước
BÁN 1,500 USDT 35,711,700 VCB 2 giờ trước
BÁN 200 USDT 4,746,700 VCB 3 giờ trước
BÁN 1 XMR 5,987,105 ACB 3 giờ trước
BÁN 190 USDT 4,500,650 VCB 3 giờ trước
BÁN 30 WEX 698,850 VCB 3 giờ trước
MUA 760,350 VCB 30 WEX 3 giờ trước
BÁN 3,400 USDT 80,916,700 VCB 4 giờ trước
BÁN 290 XRP 3,447,700 VCB 4 giờ trước
MUA 8,600,300 VCB 340 WEX 4 giờ trước
BÁN 2 ETC 1,386,219 VCB 4 giờ trước
BÁN 0 BTC 10,868,064 VCB 4 giờ trước
MUA 13,912,250 VCB 550 WEX 4 giờ trước
MUA 1,832,102 VCB 121 XRP 5 giờ trước
BÁN 6.500 ETH 106,211,036 VCB 5 giờ trước
BÁN 2 ETC 1,395,587 VCB 5 giờ trước
MUA 2,488,675 VCB 170 XRP 5 giờ trước
MUA 506,900 DAB 20 WEX 5 giờ trước
BÁN 1,000 WEX 23,501,700 VCB 5 giờ trước
MUA 2,281,500 VCB 90 WEX 5 giờ trước
BÁN 1.000 ETH 16,337,367 VCB 5 giờ trước
MUA 4,238,329 VCB 290 XRP 6 giờ trước
BÁN 300 XRP 3,567,000 VCB 6 giờ trước
MUA 1,542,135 VCB 100 XRP 6 giờ trước
BÁN 1 ETC 694,176 VCB 6 giờ trước
MUA 3,630,900 VCB 0 DASH 6 giờ trước
BÁN 1.030 ETH 16,906,311 VCB 6 giờ trước
BÁN 1 ETC 702,909 VCB 6 giờ trước
MUA 9,011,954 VCB 0.500 ETH 6 giờ trước
MUA 4,033,511 VCB 1 LTC 6 giờ trước
MUA 2,346,747 VCB 3 ETC 6 giờ trước
MUA 2,909,502 ACB 202 XRP 6 giờ trước
MUA 4,821,058 VCB 338 XRP 6 giờ trước
MUA 2,881,595 VCB 200 XRP 6 giờ trước
MUA 18,395,488 VCB 1.000 ETH 6 giờ trước
BÁN 0 BCH 9,031,418 VCB 6 giờ trước
MUA 2,281,050 VCB 90 WEX 7 giờ trước
MUA 253,450 VCB 10 WEX 7 giờ trước
MUA 2,052,887 VCB 0.110 ETH 7 giờ trước
MUA 2,881,390 VCB 200 XRP 8 giờ trước
MUA 1,841,827 VCB 127 XRP 8 giờ trước
BÁN 100 WEX 2,334,500 DAB 8 giờ trước
MUA 10,102,725 VCB 400 USDT 8 giờ trước
BÁN 3 ZEC 32,765,468 VCB 8 giờ trước
MUA 1,418,243 VCB 98 XRP 8 giờ trước
MUA 2,939,130 DAB 0 LTC 8 giờ trước
BÁN 2 ETC 1,402,666 VCB 8 giờ trước
MUA 6,889,080 VCB 505 XRP 8 giờ trước
MUA 6,362,250 VCB 250 USDT 8 giờ trước
MUA 1,376,530 VCB 100 XRP 8 giờ trước
MUA 6,620,959 VCB 500 XRP 8 giờ trước
MUA 36,380,344 VCB 2.000 ETH 8 giờ trước
MUA 50,000,000 VCB 39 NEO 8 giờ trước
MUA 7,305,144 VCB 0.400 ETH 8 giờ trước
MUA 3,998,797 VCB 300 XRP 8 giờ trước
MUA 6,562,675 VCB 5 NEO 8 giờ trước
MUA 1,374,725 VCB 50 USDT 8 giờ trước
MUA 1,417,184 VCB 109 XRP 8 giờ trước
MUA 2,552,250 VCB 200 XRP 8 giờ trước
MUA 1,800,000 VCB 0 LTC 8 giờ trước
MUA 4,693,650 CARD 372 XRP 8 giờ trước
MUA 12,509,235 VCB 999 XRP 8 giờ trước
BÁN 350 USDT 8,285,750 CARD 9 giờ trước
MUA 1,406,850 VCB 108 XRP 9 giờ trước
BÁN 0 XMR 1,934,178 VCB 9 giờ trước
MUA 2,546,305 VCB 200 XRP 9 giờ trước
MUA 774,594 VCB 1 ETC 9 giờ trước
MUA 4,793,250 CARD 380 XRP 9 giờ trước
MUA 4,544,340 VCB 365 XRP 9 giờ trước
BÁN 1 ETC 681,892 VCB 10 giờ trước
MUA 2,508,552 ACB 201 XRP 10 giờ trước
BÁN 0 BTC 32,632,500 VCB 10 giờ trước
MUA 20,000,000 VCB 0 BTC 10 giờ trước
MUA 9,901,492 VCB 0.559 ETH 10 giờ trước
BÁN 2 XMR 13,073,506 VCB 10 giờ trước
MUA 27,271,814 VCB 1.500 ETH 10 giờ trước
MUA 2,048,066 CARD 167 XRP 10 giờ trước
BÁN 1,992 USDT 47,316,660 VCB 10 giờ trước
MUA 1,579,937 VCB 130 XRP 10 giờ trước
BÁN 62 USDT 1,470,407 VCB 10 giờ trước
BÁN 0 ZEC 1,622,942 VCB 10 giờ trước