BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#736 Nguyen Tien Viet
cam on 11 giờ trước
#735 Hoàng Minh Hảo
có vẻ nhanh gọn gớm 12 giờ trước
#734 Hung
rat nhanh 13 giờ trước
#733 Hua Thanh Day
good 13 giờ trước
#732 Thanh Sơn
thật hài lòng khi giao dịch, chăm sóc khách hàng quá tốt... 17 giờ trước
#730 Chí Tâm Nguyễn
Hỗ trợ khách hàng tốt và siêu "cute", nhận tiền nhanh sau khi có 1 xác nhận, quá tuyệt vời. 1 ngày trước
#729 Phung Chi Nguyen
Good 1 ngày trước
#728 DAO DUY HIEU
nhanh 2 ngày trước
#727 Nguyễn Thanh Tùng
Nhanh, cơ mà đợi xác nhận từ blockchain network hơi lâu 2 ngày trước
#726 Men Nguyen
Tot 2 ngày trước
#725 Men Nguyen
minh rát thich 3 ngày trước
#724 Nguyễn Phi Trường
Tuyệt vời!!! Nhanh và Uy Tín 3 ngày trước
#723 Phạm Hùng Quyền
nhanh 3 ngày trước
#722 Nguyễn Thanh Long
Thanks! 3 ngày trước
#721 Thái Ngọc Anh
Rất ổn. 3 ngày trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 15.000 ETH 111,361,590 VCB 25 phút trước
BÁN 83 USDT 1,843,450 VCB 32 phút trước
BÁN 200 USDT 4,456,700 VCB 36 phút trước
BÁN 30 USDT 665,700 VCB 42 phút trước
MUA 81,567,862 VCB 15 ZEC 45 phút trước
MUA 28,000,000 VCB 1,213 USDT 51 phút trước
MUA 18,132,170 VCB 3,000 XRP 55 phút trước
MUA 15,518,299 VCB 2.000 ETH 56 phút trước
MUA 19,604,751 VCB 3 BCH 59 phút trước
MUA 4,463,459 VCB 3 LTC 1 giờ trước
BÁN 0 BTC 2,537,036 DAB 2 giờ trước
BÁN 1 LTC 1,146,978 VCB 4 giờ trước
MUA 600,394 VCB 0 LTC 8 giờ trước
BÁN 1,000 WEX 22,396,700 VCB 9 giờ trước
BÁN 2.847 ETH 21,694,683 VCB 9 giờ trước
MUA 14,920,462 VCB 10 LTC 11 giờ trước
MUA 2,056,310 VCB 299 XRP 11 giờ trước
MUA 23,210,475 VCB 1,000 USDT 11 giờ trước
MUA 297,264 VCB 0 LTC 12 giờ trước
MUA 6,900,330 VCB 1,000 XRP 12 giờ trước
BÁN 926 XRP 5,956,396 VCB 12 giờ trước
BÁN 2,000 XRP 12,870,700 VCB 12 giờ trước
BÁN 0 LTC 340,353 ACB 12 giờ trước
MUA 6,716,326 VCB 1,000 XRP 12 giờ trước
MUA 1,481,913 VCB 1 LTC 12 giờ trước
MUA 743,368 VCB 1 LTC 13 giờ trước
BÁN 100 XRP 621,300 VCB 13 giờ trước
BÁN 100 XRP 621,300 VCB 13 giờ trước
MUA 1,495,603 VCB 1 LTC 13 giờ trước
MUA 851,770 VCB 3 ETC 13 giờ trước
BÁN 1,555 XRP 9,721,670 VCB 13 giờ trước
BÁN 2 LTC 3,475,460 VCB 13 giờ trước
BÁN 150 XRP 931,200 VCB 14 giờ trước
BÁN 0 BTC 1,534,088 DAB 14 giờ trước
BÁN 33 USDT 731,115 VCB 14 giờ trước
MUA 830,042 CARD 0.100 ETH 14 giờ trước
MUA 9,021,320 VCB 385 WEX 14 giờ trước
MUA 347,306 ACB 15 WMZ 14 giờ trước
MUA 3,208,462 VCB 500 XRP 15 giờ trước
MUA 32,161,223 VCB 50 NEO 15 giờ trước
MUA 2,348,250 VCB 100 WEX 15 giờ trước
MUA 165,877 VCB 0 LTC 16 giờ trước
MUA 974,190 ACB 40 USDT 16 giờ trước
MUA 3,526,400 DAB 150 USDT 16 giờ trước
BÁN 530 USDT 11,791,850 VCB 17 giờ trước
MUA 1,037,462 VCB 1 LTC 17 giờ trước
MUA 11,621,300 VCB 500 USDT 17 giờ trước
BÁN 0 BTC 9,738,468 VCB 17 giờ trước
MUA 8,753,114 VCB 1 DASH 17 giờ trước
MUA 14,646,865 VCB 10 LTC 17 giờ trước
MUA 71,381,010 VCB 10 DASH 17 giờ trước
BÁN 349 USDT 7,750,825 VCB 17 giờ trước
MUA 23,141,190 VCB 1,000 USDT 17 giờ trước
BÁN 233 USDT 5,182,115 VCB 17 giờ trước
BÁN 98 USDT 2,191,900 VCB 17 giờ trước
BÁN 350 USDT 7,803,450 VCB 17 giờ trước
MUA 7,764,971 ACB 1,200 XRP 17 giờ trước
BÁN 2 XMR 3,975,010 VCB 17 giờ trước
MUA 3,223,467 VCB 500 XRP 18 giờ trước
MUA 2,620,675 ACB 0 BTC 18 giờ trước
BÁN 1,654 XRP 9,978,590 VCB 19 giờ trước
MUA 369,742 VCB 0 LTC 19 giờ trước
MUA 13,154,942 VCB 0 BTC 19 giờ trước
BÁN 3 DASH 17,980,761 DAB 19 giờ trước
MUA 3,802,425 VCB 605 XRP 19 giờ trước
MUA 521,178 VCB 0 LTC 19 giờ trước
BÁN 10.000 ETH 77,336,950 VCB 19 giờ trước
MUA 1,455,000 ACB 0 BTC 19 giờ trước
BÁN 10.000 ETH 77,476,140 VCB 19 giờ trước
MUA 4,639,000 VCB 200 WEX 20 giờ trước
BÁN 160 USDT 3,580,700 VCB 20 giờ trước
BÁN 90 USDT 2,012,700 VCB 20 giờ trước
MUA 1,165,842 VCB 0 ZEC 20 giờ trước
BÁN 2.099 ETH 15,865,098 VCB 20 giờ trước
MUA 193,181 DAB 0 LTC 21 giờ trước
MUA 764,916 VCB 1 LTC 21 giờ trước
MUA 1,211,340 VCB 50 USDT 21 giờ trước
BÁN 1,000 USDT 22,446,700 VCB 21 giờ trước
MUA 465,315 VCB 0 LTC 21 giờ trước
BÁN 13 WEX 292,626 VCB 21 giờ trước
MUA 3,038,863 VCB 2 LTC 21 giờ trước
MUA 1,227,720 VCB 195 XRP 22 giờ trước
MUA 2,376,090 VCB 100 USDT 22 giờ trước
BÁN 3,000 USDT 67,384,000 CARD 22 giờ trước
BÁN 100 USDT 2,236,700 VCB 22 giờ trước
MUA 99,925 VCB 0 BCH 22 giờ trước
BÁN 11.399 ETH 87,713,658 VCB 22 giờ trước
MUA 4,812,750 VCB 205 USDT 22 giờ trước
MUA 35,955,514 VCB 5,900 XRP 22 giờ trước
BÁN 1,996 USDT 45,006,500 VCB 22 giờ trước
MUA 18,642,490 VCB 800 USDT 22 giờ trước
BÁN 5,000 USDT 112,771,700 VCB 23 giờ trước
BÁN 1,450 USDT 32,701,450 VCB 23 giờ trước
MUA 26,455,938 VCB 0 BTC 23 giờ trước
MUA 150,222 VCB 0 LTC 23 giờ trước
MUA 44,888,786 VCB 30 LTC 23 giờ trước
BÁN 0 BTC 6,844,777 VCB 23 giờ trước
MUA 615,722 VCB 100 XRP 23 giờ trước
BÁN 0.500 ETH 3,885,335 VCB 23 giờ trước
MUA 14,155,080 VCB 50 ETC 23 giờ trước