LIÊN HỆ

  • 0979.181.030
  • ‎0916.711.622
  • [email protected]
  • P.118, L.3, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, HCMC, Việt Nam

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#1280 Ta hoang hai
Ok 17 giờ trước
#1279 Le Quang Long
Rất tốt 23 giờ trước
#1278 20dec
good. fast 2 ngày trước
#1277 ho huu phien
Rat yen tam! 3 ngày trước
#1276 ho huu phien
Nhanh nhi! 4 ngày trước
#1275 Tahoanghai
Ok tuyet 4 ngày trước
#1274 Tahoanghai
Rat tot .nhanh ok 4 ngày trước
#1273 nguyen duc tuan
gioi lam 4 ngày trước
#1272 Chi
nhanh vô cùng 5 ngày trước
#1271 lê bá tấn
cảm ơn về giao dich rất nhanh 5 ngày trước
#1270 Tran Van Doan
ok 5 ngày trước
#1269 Nguyen Duc Tam
Dich vu tot 6 ngày trước
#1268 nguyễn hữu lợi
tuyet voi 17/03/2018 07:33
#1267 ho huu phien
nhanh nhi! 16/03/2018 11:42
#1266 zos
good 16/03/2018 11:29


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 1,156 XVG 1,087,200 CARD 43 phút trước
BÁN 3 ETC 1,287,020 VCB 3 giờ trước
BÁN 10 WEX 219,550 VCB 3 giờ trước
BÁN 7 WEX 152,000 DAB 4 giờ trước
BÁN 88 XRP 1,276,989 VCB 7 giờ trước
BÁN 8 ETC 3,419,631 VCB 8 giờ trước
BÁN 483 XVG 491,507 VCB 8 giờ trước
MUA 829,052 CARD 49 XRP 10 giờ trước
BÁN 35 WEX 782,000 VCB 13 giờ trước
BÁN 1,500 XVG 1,413,642 VCB 14 giờ trước
BÁN 0 LTC 1,520,236 VCB 14 giờ trước
BÁN 602 XVG 562,186 VCB 14 giờ trước
BÁN 494 XVG 471,704 VCB 14 giờ trước
BÁN 100 XVG 92,300 VCB 15 giờ trước
MUA 2,721,437 VCB 0.200 ETH 17 giờ trước
BÁN 1 LTC 2,334,770 VCB 17 giờ trước
MUA 8,725,077 VCB 0.656 ETH 19 giờ trước
BÁN 2,000 XVG 1,788,500 VCB 21 giờ trước
BÁN 3 ETC 1,375,488 VCB 21 giờ trước
MUA 1,443,341 VCB 0.110 ETH 21 giờ trước
MUA 8,597,985 VCB 0.661 ETH 22 giờ trước
BÁN 9 NEO 14,103,071 VCB 23 giờ trước
BÁN 8 ETC 3,590,254 VCB 23 giờ trước
MUA 600,000 VCB 25 WEX 23 giờ trước
MUA 4,519,801 ACB 0 BTC 23 giờ trước
BÁN 0 LTC 552,814 VCB 1 ngày trước
BÁN 0 LTC 1,234,714 VCB 1 ngày trước
BÁN 0 BTC 3,883,038 VCB 1 ngày trước
MUA 2,945,559 VCB 0.220 ETH 1 ngày trước
BÁN 0 BCH 1,448,388 VCB 2 ngày trước
BÁN 1 XMR 4,565,862 VCB 2 ngày trước
BÁN 0 BTC 16,730,864 VCB 2 ngày trước
BÁN 0 LTC 1,791,962 VCB 2 ngày trước
BÁN 324 WEX 7,300,700 VCB 2 ngày trước
MUA 7,887,744 ACB 500 XRP 2 ngày trước
BÁN 1 BTG 1,280,435 VCB 2 ngày trước
BÁN 0 BTC 3,693,414 VCB 2 ngày trước
BÁN 225 XRP 3,213,350 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.490 ETH 5,770,739 VCB 2 ngày trước
BÁN 2,900 XVG 2,242,300 CARD 2 ngày trước
BÁN 1 ETC 411,727 VCB 2 ngày trước
BÁN 3 LTC 11,935,523 VCB 2 ngày trước
MUA 464,422 VCB 1 ETC 2 ngày trước
MUA 959,800 VCB 40 WEX 2 ngày trước
BÁN 275 USDT 6,307,125 VCB 2 ngày trước
MUA 47,932,500 VCB 1,900 USDT 2 ngày trước
MUA 1,379,022 VCB 0.100 ETH 2 ngày trước
BÁN 0 XMR 469,042 VCB 2 ngày trước
MUA 1,162,854 VCB 1,510 XVG 2 ngày trước
BÁN 0 BTC 2,789,048 VCB 2 ngày trước
MUA 1,191,335 VCB 0 LTC 3 ngày trước
MUA 99,412,500 VCB 4,100 USDT 3 ngày trước
BÁN 150 WEX 3,369,500 VCB 3 ngày trước
MUA 498,000 ACB 1 ETC 3 ngày trước
BÁN 0 LTC 385,590 VCB 3 ngày trước
BÁN 0 LTC 735,321 VCB 3 ngày trước
BÁN 0 LTC 1,051,198 VCB 3 ngày trước
MUA 480,000 VCB 20 WEX 3 ngày trước
BÁN 1 LTC 3,983,692 VCB 3 ngày trước
BÁN 1 LTC 4,906,629 VCB 3 ngày trước
BÁN 0 BTC 2,522,137 ACB 4 ngày trước
BÁN 70 WEX 1,569,850 VCB 4 ngày trước
BÁN 1 LTC 3,998,135 VCB 4 ngày trước
BÁN 0 LTC 1,335,355 VCB 4 ngày trước
MUA 10,355,275 VCB 20 ETC 4 ngày trước
BÁN 3,327 USDT 77,014,550 VCB 4 ngày trước
MUA 520,498 CARD 1 ETC 4 ngày trước
MUA 3,200,000 ACB 0 BTC 4 ngày trước
MUA 462,685 CARD 500 XVG 4 ngày trước
BÁN 4 ETC 1,937,642 VCB 4 ngày trước
BÁN 5 ETC 2,385,195 VCB 4 ngày trước
MUA 1,100,000 ACB 2 ETC 4 ngày trước
BÁN 0 BTC 4,194,097 VCB 4 ngày trước
BÁN 1 LTC 4,062,047 VCB 4 ngày trước
BÁN 1.340 ETH 17,290,116 VCB 4 ngày trước
BÁN 0 LTC 402,866 VCB 4 ngày trước
MUA 4,702,646 VCB 0 BTC 4 ngày trước
MUA 2,902,452 VCB 0.200 ETH 4 ngày trước
MUA 472,235 VCB 0 LTC 4 ngày trước
MUA 9,819,500 CARD 410 WEX 4 ngày trước
BÁN 1 LTC 2,119,159 VCB 4 ngày trước
MUA 10,867,500 VCB 620 XRP 4 ngày trước
BÁN 100 XVG 64,800 VCB 4 ngày trước
MUA 322,161 VCB 400 XVG 4 ngày trước
MUA 23,689,137 VCB 0 BTC 5 ngày trước
MUA 8,453,984 VCB 18 ETC 5 ngày trước
BÁN 0 LTC 1,659,305 VCB 5 ngày trước
MUA 121,000 ACB 5 WEX 5 ngày trước
MUA 77,485 CARD 100 XVG 5 ngày trước
MUA 242,000 ACB 10 WEX 5 ngày trước
BÁN 2,619 XRP 41,000,000 VCB 5 ngày trước
MUA 1,423,024 VCB 0.100 ETH 5 ngày trước
MUA 20,666,250 VCB 800 USDT 5 ngày trước
MUA 79,058 VCB 100 XVG 5 ngày trước
MUA 3,944,024 CARD 4,900 XVG 5 ngày trước
BÁN 0 BTC 2,980,870 ACB 5 ngày trước
BÁN 100 WEX 2,244,500 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.500 ETH 6,120,175 DAB 5 ngày trước
MUA 883,461 VCB 1,100 XVG 5 ngày trước
MUA 1,723,680 VCB 0.120 ETH 5 ngày trước